【CASHL】历史学科和教育学学科馆藏资源优惠活动

发布时间:2019-10-16

即日起至20191030日,面向CASHL直通车用户,开展 历史学科和教育学学科文献优惠活动。

优惠内容:

CASHL馆藏历史学科和教育学科 期刊论文:100%优惠

CASHL馆藏历史学科和教育学科 图书借阅和部分章节传递:50%优惠

说明:1、大型特藏、代查代检不在优惠范围内;

      2CASHL馆藏图书或期刊是指通过“开世览文”可以检索到并有具体收藏馆地址的文献。


使用方法: 可参照“图书馆主页”—“服务”— “借阅服务” —“馆际互借”—“中国高校人文社会科学文献中心CASHL”。   

   联系电话:65108443-603     18855185122


                                       图 书 馆

                                      20191016


返回原图
/

U2电竞竞猜